post

Valet till EU är klart

Valet till EU är klart. Spännande. Intressant men inte så oväntat är att Stockholmarna röstade annorlunda i valet till EU än landet i stort. Miljöpartiet har ett starkt fäste i Stockholm med 16,7% och FI skulle ha klarat 4%-spärren, vilket inte C och KD skulle ha gjort om Stockholmarna hade fått välja.